3 điều cần biết về khoản vay cá nhân tại Regions Bank (phần 1)

Regions bank cung cấp một số tùy chọn cho vay cá nhân, bao gồm cả các khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm. Tuy nhiên ngân hàng chỉ hoạt động ở một số tiểu bang nhất định và một số khoản vay có phí xử lý.

Regions bank là một ngân hàng truyền thống, với các địa điểm chi nhánh ở miền Nam, Trung Tây và Texas. Ngân hàng cung cấp một số loại cho vay cá nhân, bao gồm cả các khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm, nhưng bạn sẽ phải sống ở một trong 15 tiểu bang trong khu vực hoạt động của ngân hàng.

Dưới đây là một số tính năng chính bạn nên biết nếu bạn đang xem xét một khoản vay cá nhân của Regions bank.

1. Một số hình thức cho vay

Trong khi một số ngân hàng cho vay chỉ cung cấp các khoản vay cá nhân không có bảo đảm, thì Regions bank có cả các khoản vay cá nhân có bảo đảm và không.

Các khoản cho vay có bảo đảm: Các khoản cho vay đảm bảo bằng tiền gửi của Regions bank có thể được đảm bảo bằng tài sản thế chấp từ chứng chỉ tiền gửi (CD), tài khoản thị trường tiền tệ hoặc tài khoản tiết kiệm. Regions bank cũng cung cấp các khoản vay trả góp có bảo đảm cho các phương tiện tài trợ như thuyền, xe máy, xe kéo và thiết bị nông nghiệp hạng nhẹ.

Các khoản cho vay không có bảo đảm: Các khoản vay này không yêu cầu tài sản thế chấp và có các điều khoản và tỷ lệ cố định với các khoản thanh toán hàng tháng.

Hạn mức tín dụng cá nhân: Các khu vực cũng cung cấp các hạn mức tín dụng có bảo đảm và không có bảo đảm, có thể phù hợp hơn nếu bạn muốn vay tiền trong một khoảng thời gian hơn là nhận một khoản vay cá nhân một lần.

3 điều cần biết về khoản vay cá nhân tại Regions Bank
Close