3 điều cần biết về khoản vay cá nhân tại Regions Bank (phần 2)

Khoản vay cá nhân không có bảo đảm trực tuyến của Regions có số tiền vay tối thiểu là 2.000 đô la và tối đa là 35.000 đô la. Với khoán vay không có thế chấp, bạn có thể vay số tiền tối đa là 50.000 đô la khi đăng ký tại chi nhánh hoặc bằng điện thoại.Các khoản vay trả góp có bảo đảm của Regions Bank có thể lên tới 300.000 đô la cho các loại xe RV và nhà có động cơ.

2. Không có phí xuất phát, nhưng có thể có phí xử lý

Một số công ty cho vay cá nhân thu phí bắt đầu, có thể dao động từ 1% đến 8% số tiền cho vay. May mắn thay, Regions không có bất kỳ khoản phí gốc nào đối với các khoản vay cá nhân và không tính phí xử lý đối với các khoản vay cá nhân không có bảo đảm trực tuyến, theo đại diện dịch vụ khách hàng.

Tuy nhiên, Regions Bank có thể có phí xử lý lên tới $ 150 đối với các khoản vay có bảo đảm của Regions và các khoản vay cá nhân được đóng tại chi nhánh. Bạn có thể muốn chọn một khoản phí cố định nếu bạn định yêu cầu một khoản vay lớn, nhưng hãy nhớ rằng có những người cho vay cung cấp các khoản vay cá nhân mà không có phí xuất phát hoặc xử lý.

Regions Bank

3. Số lượng có hạn

Một điểm khách hàng cần đặc biệt lưu ý là Regions Bank chỉ cung cấp khoản vay cá nhân ở 15 tiểu bang tại Hoa Kỳ: Alabama, Florida, North Carolina, Mississippi, Kentucky, Georgia, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Tennessee, Missouri, Arkansas, South Carolinavà Texas.

Bạn cũng có thể sẽ cần tín dụng mạnh để đủ điều kiện nhận khoản vay từ Regions Bank. Bạn có thể thử sơ tuyển bằng một câu hỏi tín dụng mềm (điều này không ảnh hưởng đến tín dụng của bạn) để xem liệu bạn có được chấp thuận hay không và nhận được một đề nghị ước tính. Nếu Regions không chấp thuận đơn đăng ký của bạn, bạn có thể nhận được các đề nghị thay thế từ Avant.

Close