Các khoản cho vay ngân hàng tốt nhất năm 2020 (phần 1)

1. Marcus by Goldman Sachs

Nội dung chính

Marcus, chi nhánh ngân hàng và cho vay trực tuyến của Goldman Sachs, cung cấp các ứng dụng cho vay trực tuyến cho người vay. Marcus cho vay ngân hàng và thanh toán linh hoạt.

Ưu điểm

 • Không mất phí.
 • Tùy chọn thanh toán linh hoạt.
 • Trực tiếp thanh toán cho chủ nợ các khoản vay hợp nhất nợ.
 • Tỷ lệ chiết khấu với thanh toán tự động.

Nhược điểm

 • Không có tùy chọn để bao gồm người đồng ký.
 • Báo cáo các khoản thanh toán cho một trong ba văn phòng tín dụng chính.

Điều kiện

 • Ít nhất 18 tuổi (19 ở Alabama; 21 ở Mississippi và Puerto Rico).
 • Tài khoản ngân hàng hợp lệ của Hoa Kỳ, số An sinh xã hội hoặc ID thuế.
 • 680+ điểm tín dụng.
 • Đối với các khoản vay hợp nhất nợ, bạn có thể được yêu cầu gửi trực tiếp một phần khoản vay cho các chủ nợ của mình.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 3 đến 6 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.
 • Phí trả chậm: Không có.

2. LightStream

LightStream

Nội dung chính

LightStream là chi nhánh cho vay trực tuyến của ngân hàng SunTrust Bank. Nó cung cấp các khoản vay lớn và lãi suất nằm trong số những khoản thấp nhất hiện có. Người vay đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tuyến, được duyệt và nhận khoản vay ngay trong ngày.

Ưu điểm

 • Không mất phí.
 • Tỷ lệ chiết khấu cho thanh toán tự động.
 • Tỷ lệ khởi điểm thấp.

Nhược điểm

 • Không cung cấp sơ tuyển trên trang web của nó.
 • Yêu cầu lịch sử tín dụng vài năm.

Điều kiện

 • Điểm tín dụng tối thiểu phải đạt là 660.
 • Thu nhập đủ để trả các khoản nợ hiện có và khoản vay LightStream mới.
 • Tỷ lệ nợ trên thu nhập tối đa thay đổi tùy thuộc vào tài sản hiện có và lý do cho vay.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 2 đến 7 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.
 • Phí trả chậm: Không có.
Close