Các khoản cho vay ngân hàng tốt nhất năm 2020 (phần 2)

3. PNC Bank Personal Loan

Nội dung chính

Khách hàng của ngân hàng PNC có thể được chiết khấu 0,25% đối với khoản vay cá nhân nếu họ chọn thanh toán tự động từ tài khoản séc PNC. Có thể nộp đơn trực tuyến, qua điện thoại hoặc đến trực tiếp tại chi nhánh của PNC.

Ưu điểm

 • Mức lãi xuất thấp.
 • Tỷ lệ cạnh tranh giữa các bên cho vay tương tự.
 • Có thể tài trợ một khoản vay trong vòng 2 ngày làm việc.
 • Tùy chọn bao gồm người đồng ký.

Nhược điểm

 • Kéo tín dụng khó khi nộp đơn.
 • Có sẵn ở một số tiểu bang có hạn.
 • Tính phí trả chậm 10% hoặc $ 40, tùy theo mức nào lớn hơn.

Điều kiện

 • Không có yêu cầu về điểm tín dụng tối thiểu, thu nhập hoặc tỷ lệ nợ trên thu nhập được tiết lộ.
 • Sống ở một trong những tiểu bang mà PNC phục vụ.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 6 tháng đến 5 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.
 • Phí trả chậm: Lớn hơn $ 40 hoặc 10% số tiền đến hạn, sau thời gian gia hạn 15 ngày.
Các khoản cho vay ngân hàng tốt nhất năm 2020

4. Citizens Bank

Nội dung chính

Ngân hàng Công dân nhắm đến những người vay có tín dụng tốt, cung cấp chiết khấu lãi suất và một lựa chọn đồng ký.

Ưu điểm

 • Không mất phí.
 • Chiết khấu tự động thanh toán.
 • Tùy chọn đồng ký.

Nhược điểm

 • Thiếu các tùy chọn thanh toán linh hoạt.
 • Không cung cấp thanh toán trực tiếp cho các chủ nợ đối với các khoản vay hợp nhất nợ.

Bằng cấp

 • Ít nhất 18 tuổi (19 ở Alabama; 21 ở Puerto Rico).
 • Lịch sử tín dụng tốt.
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu $ 24,000.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 3 đến 7 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.
Close