Các khoản cho vay ngân hàng tốt nhất năm 2020 (phần 3)

5. American Express

Nội dung chính

American Express được biết đến nhiều nhất với thẻ tín dụng, nhưng nó cũng cung cấp các khoản vay cá nhân cho các chủ thẻ AmEx đủ điều kiện nhận được đề nghị phê duyệt trước từ công ty. Người vay có thể sử dụng khoản vay để thanh toán tối đa bốn thẻ tín dụng không phải của AmEx.

Ưu điểm

 • Không có phí xuất phát.
 • Tùy chọn thanh toán trực tiếp cho các chủ nợ.

Nhược điểm

 • Tính phí trả chậm.

Bằng cấp

 • Nhận một đề nghị phê duyệt trước.
 • Là chủ thẻ chính của Thẻ American Express đủ điều kiện và có trạng thái tốt với American Express tại thời điểm đăng ký.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 1 đến 4 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.
 • Phí trả chậm: $ 39.
 • Phí thanh toán không thành công: Số tiền không được tiết lộ.
 • Phí trả trước: Không có.

6. HSBC Personal Loan

HSBC Personal Loan

Nội dung chính

Với khoản vay HSBC, khoản thanh toán đầu tiên của bạn sẽ đến hạn sau 50 ngày thay vì 30 ngày như thông thường. Bạn cũng có thể nhận được mức lãi suất thấp hơn nếu bạn đã có tài khoản HSBC.

Ưu điểm

 • Không có phí xuất phát.
 • Có thể cấp vốn cho khoản vay vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Kiểm tra tín dụng mềm với sơ tuyển cho khách hàng mới.

Nhược điểm

 • Yêu cầu thăm trực tiếp khách hàng hiện tại.
 • Không có đồng ký hoặc tùy chọn cho vay có bảo đảm.

Bằng cấp

 • Không có điều kiện về điểm tín dụng tối thiểu, thu nhập hoặc tỷ lệ nợ trên thu nhập.
 • Không có sẵn ở Wisconsin.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 2 đến 5 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.
 • Phí trả chậm: 5% thanh toán hàng tháng, giới hạn ở mức 39 ​​đô la.
 • Phí trả lại: 5% thanh toán hàng tháng, giới hạn ở mức 39 ​​đô la.
Close