Các khoản cho vay ngân hàng tốt nhất năm 2020 (phần 4)

7. Wells Fargo Personal Loan

Nội dung chính

Khách hàng hiện tại có thể đăng ký và nhận khoản vay trực tuyến, trong khi khách hàng mới phải đăng ký tại một trong 5.700 chi nhánh của ngân hàng. Wells Fargo cũng có thể giảm giá cho khách hàng có tài khoản séc hoặc chứng chỉ tiền gửi.

Ưu điểm

 • Cung cấp tùy chọn cho vay có bảo đảm.
 • Cung cấp quyền truy cập điểm tín dụng miễn phí.
 • Cung cấp thanh toán trực tiếp cho các chủ nợ bằng các khoản vay hợp nhất nợ.

Nhược điểm

 • Những người vay không có tài khoản Wells Fargo hiện có cần phải nộp đơn trực tiếp.
 • Không có tùy chọn để đủ điều kiện trước.

Bằng cấp

 • Điểm tín dụng tối thiểu: 600, hầu hết những người đi vay có điểm trên 660.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 1 đến 7 năm

Phí

 • Phí thành lập: Không có.

8. TD Bank Personal Loan

TD Bank Personal Loan

Nội dung chính

Lý tưởng cho khách hàng tín dụng tốt và khách hàng mới có tín dụng tốt.

Ưu điểm

 • Tỷ lệ cạnh tranh giữa các ngân hàng cho vay.
 • Tỷ lệ chiết khấu cho các thanh toán tự động.
 • Cung cấp thanh toán trực tiếp cho các chủ nợ bằng các khoản vay hợp nhất nợ.

Nhược điểm

 • Yêu cầu cần đến làm việc trực tiếp.
 • Không có tùy chọn để đủ điều kiện trước.
 • Thời gian cấp vốn từ 7 đến 10 ngày dài hơn hầu hết các bên cho vay.

Bằng cấp

 • Điểm tín dụng tối thiểu: 700 đối với khách hàng; 760 cho những người không phải là khách hàng.
 • Tỷ lệ nợ trên thu nhập tối đa: 60%, bao gồm cả thế chấp.
 • Lịch sử tín dụng tối thiểu: Không có.

Độ dài thời hạn có sẵn

– 1 đến 5 năm

Phí

 • Phí trả chậm: Dưới 5% số tiền tối thiểu đến hạn hoặc $ 10.
Close