Cho vay cá nhân từ người cho vay trực tuyến

Hiện nay, bạn có thể vay tài chính một cách dễ dàng bằng nhiều hình thức khác nhau. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về cho vay trực tuyến.

Các hình thức cho vay cá nhân phổ biến

Các hình thức chính mà bạn có thể nhận các khoản cho vay cá nhân bao gồm:

  • Người cho vay trực tuyến: Những người cho vay này cung cấp một cách thuận tiện để khách hàng có thể tìm kiếm và so sánh các khoản vay cá nhân.
  • Công đoàn tín dụng: Một hiệp hội tín dụng địa phương có thể cung cấp các khoản vay cá nhân với lãi suất thấp hơn và các điều khoản linh hoạt hơn so với các khoản vay từ các nhà cho vay khác.
  • Ngân hàng: Một vài ngân hàng và tổ chức tài chính lớn cũng cung cấp các khoản vay cá nhân.

Cho vay trực tuyến

Hầu hết các nhà cho vay trực tuyến đều đưa ra các tỷ lệ và điều khoản trong quá trình sơ tuyển sau khi kiểm tra tín dụng mềm. Đó chỉ là một cuộc khảo sát và không làm tổn hại đến tín dụng của bạn; kiểm tra tín dụng cứng là một ứng dụng thực tế cho tín dụng có thể làm giảm nhanh điểm tín dụng của bạn.

Khả năng cạnh tranh tuyệt đối của thị trường cho vay cá nhân có nghĩa là những người cho vay trực tuyến cố gắng tách mình ra khỏi những người cho vay truyền thống. Họ có những nguyên tắc cho vay vượt xa những mô hình chấm điểm tín dụng truyền thống hoặc với những khoản bổ sung như thanh toán linh hoạt, không phải trả phí hay cách để giảm lãi suất trong thời gian trả nợ.

Một số người cho vay trực tuyến hướng đến những người vay tín dụng mạnh, cung cấp số tiền cho vay cao và lãi suất thấp. Điểm tín dụng từ 690 đến 719 được coi là tốt, trong khi những người từ 720 trở lên là tuyệt vời.

Người cho vay khác phục vụ cho người vay với tín dụng trung bình hoặc dưới. Tỷ lệ cao hơn, nhưng người cho vay có thể xem xét các yếu tố khác ngoài điểm tín dụng trung bình (630 đến 689) hoặc xấu (300 đến 629).

Tìm hiểu về cho vay trực tuyến
Close