Khoản vay sinh viên và những thông tin xung quanh (phần 2)

Bạn có thể nộp đơn đăng ký miễn phí cho hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA). Sinh viên cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp liên bang hoặc các khoản vay sinh viên liên bang mà không cần nộp FAFSA trước.

Trả càng nhiều học phí của bạn với các khoản tài trợ và học bổng như bạn có thể. Đây là tiền miễn phí, có nghĩa là bạn không phải trả lại. Trước khi bạn nghĩ về các khoản vay sinh viên, hãy sử dụng tiền trợ cấp và học bổng của bạn.

Một phương án khác đó là dựa vào tiền vay liên bang đầu tiên. Các khoản vay liên bang được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Họ đưa ra mức lãi suất cố định thấp hơn khoản vay tư nhân và có các lựa chọn trả nợ linh hoạt mà các tổ chức cho vay tư nhân không đưa ra.

Bạn cũng có thể bắt đầu với các khoản vay trực tiếp được trợ cấp và cho vay Perkins nếu bạn đủ điều kiện (phải chứng minh nhu cầu tài chính).

Bổ sung chi phí đại học còn lại với các khoản vay liên bang không trợ cấp. Tiền lãi cộng dồn khi bạn học ở trường, nhưng lãi suất vẫn tốt hơn so với các khoản vay tư nhân.

Tránh các khoản vay PLUS, vì chúng có lãi suất cao hơn (31% trong năm 2017) và phí xuất xứ cao (4.276%).

Bạn chỉ nên sử dụng các khoản vay sinh viên tư nhân như là một phương sách cuối cùng. Chúng được kiểm soát bởi các tổ chức ngân hàng và cung cấp một vài kế hoạch trả nợ linh hoạt. Các ngân hàng có thể cung cấp lãi suất khuyến mại thấp hơn, nhưng những điều này phụ thuộc vào điểm tín dụng. Họ có thể có tỷ lệ thay đổi hoặc cố định, nhưng biết rằng tỷ lệ biến có thể tăng bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu về khoản vay sinh viên
Close