Khoản vay sửa nhà tốt nhất với mức giá cạnh tranh: LightStream

Nếu bạn đang cần vay một khoản tiền để sửa nhà thì LightStream là một trong những lựa chọn tốt nhất có mức giá cạnh tranh.

Tại sao LightStream lại thích hợp: không giống như nhiều công ty cho vay cá nhân giới hạn số tiền cho vay là 40.000 đô la trở xuống, công ty cho vay trực tuyến LightStream cung cấp các khoản vay lên đến 100.000 đô la. Điều đó làm cho những người nộp đơn đủ điều kiện có thể nộp đơn xin các khoản tiền họ cần để cải tạo nhà ở quy mô lớn hơn.

Không ít những công ty cho vay khác cung cấp các khoản vay với số lượng lớn. Nhưng lãi suất cạnh tranh của LightStream, kết hợp với chiết khấu APR khi đăng ký thanh toán tự động và chương trình phù hợp với tỷ lệ, thực sự làm cho nó nổi bật.

LightStream cung cấp lãi suất cạnh tranh và chiết khấu APR cho những người đăng ký thanh toán tự động. Bên cho vay cũng có một chương trình phù hợp với tỷ lệ hứa hẹn sẽ đánh bại tỷ lệ của đối thủ cạnh tranh bằng một tỷ lệ phần trăm nhỏ nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Bạn cần có tín dụng tốt khi vay để sửa chữa nhà tại LightStream. Các khoản vay LightStream được nhắm mục tiêu cho những người có tín dụng mạnh và công ty cho biết những người có tín dụng xuất sắc sẽ nhận được mức lãi suất thấp nhất.

Đăng ký khoản vay cải thiện nhà với LightStream sẽ dẫn đến một cuộc điều tra tín dụng khó khăn, điều này có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn một vài điểm.

Bạn cần có tín dụng tốt khi vay để sửa chữa nhà tại LightStream.

Bên cạnh đó, bạn có nhiều tùy chọn trả nợ với LightStream. Công ty này cung cấp thời hạn trả nợ từ 24 tháng đến 144 tháng, nhưng nếu bạn chọn thời hạn vay dài hơn, bạn có thể sẽ phải trả nhiều lãi hơn trong suốt thời gian vay. Thời hạn cho vay từ 85 tháng đến 144 tháng chỉ có thể khả dụng nếu bạn có số tiền vay ít nhất là 25.000 đô la.

Close