Lựa chọn tốt nhất cho các khoản vay có bảo đảm không dựa trên vốn chủ sở hữu nhà: Wells Fargo

Tại sao Wells Fargo lại là lựa chọn bạn nên xem xét hàng đầu: Các khoản thế chấp thứ hai, chẳng hạn như khoản vay mua nhà sử dụng căn nhà của bạn làm tài sản thế chấp. Điều này có nghĩa là nếu bạn không trả được nợ, người cho vay có thể tịch thu căn nhà của bạn. Nhưng Wells Fargo cũng cung cấp một lựa chọn cho vay khác: cho vay có bảo đảm. Loại hình cho vay này cho phép bạn sử dụng tiền tiết kiệm hoặc chứng chỉ CD làm tài sản thế chấp thay vì nhà của bạn.

Dưới đây là một số chi tiết bổ sung về các khoản vay cá nhân của Wells Fargo.

Khoản vay tối đa cao: Wells Fargo cung cấp các khoản vay cá nhân không có thế chấp lên đến 100.000 đô la và các khoản vay cá nhân có bảo đảm lên đến 250.000 đô la (tối đa số tiền trong tài khoản CD / tiết kiệm của bạn).

Tỷ lệ cạnh tranh: Wells Fargo sẽ cung cấp lãi suất cạnh tranh hơn cho các khoản vay cá nhân. Đồng thời, họ cũng cung cấp chiết khấu lãi suất dành cho những khách hàng sở hữu tài khoản séc và có đủ điều kiện để đăng ký tự động thanh toán.

Không có khả năng sơ tuyển: Giống như LightStream, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký vay chính thức với Wells Fargo để xem tỷ lệ và điều khoản cho vay, điều này sẽ dẫn đến một cuộc điều tra tín dụng khó có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn một vài điểm.

Thời gian trả nợ: Wells Fargo cung cấp thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 36 tháng đối với các khoản vay không có thế chấp dưới 5.000 USD và 12 tháng đến 84 tháng đối với các khoản vay không có thế chấp trên 5.000 USD. Các điều khoản có thể kéo dài đến 120 tháng đối với các khoản vay được bảo đảm bằng CD hoặc tài khoản tiết kiệm.

Wells Fargo
Close