MoneyLion: khoản vay xây dựng tín dụng cho các thành viên

MoneyLion là một công ty dịch vụ tài chính cung cấp các khoản vay xây dựng tín dụng cho các thành viên mà không cần kiểm tra tín dụng với lãi suất thấp, nhưng bạn phải trả phí thành viên.

Cách thức hoạt động của khoản vay xây dựng tín dụng MoneyLion

Một khoản vay tín dụng xây dựng có thể giúp bạn xây dựng tín dụng với thanh toán đúng thời hạn. MoneyLion cung cấp các khoản vay xây dựng tín dụng lên đến 1.000 đô la. Công ty sẽ xem xét tài chính của bạn và tài khoản séc được liên kết, và quyết định xem bạn có được chấp thuận hay không và bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền.

Bạn có thể có quyền truy cập ngay lập tức vào một số hoặc thậm chí tất cả khoản vay xây dựng tín dụng 1.000 đô la nếu bạn được chấp thuận. Bất kỳ khoản tiền nào không được gửi vào tài khoản séc của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản dự trữ tín dụng chịu lãi suất cho đến khi khoản vay của bạn được thanh toán đầy đủ.

MoneyLion cung cấp các khoản vay xây dựng tín dụng lên đến 1.000 đô la
MoneyLion cung cấp các khoản vay xây dựng tín dụng lên đến 1.000 đô la

Cơ hội hoàn lại phí thành viên

Để đăng ký khoản vay xây dựng tín dụng, bạn phải trở thành thành viên Credit Builder Plus và trả 19,99 đô la mỗi tháng. Nhưng bạn có thể nhận được một phần hoặc toàn bộ phí thành viên hàng tháng của mình bằng các khoản thanh toán từ Chương trình chia sẻ mức độ trung thành của Lion.

Trong chương trình này, thành viên MoneyLion được thưởng khi đáp ứng một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như đăng nhập vào ứng dụng và thực hiện một số giao dịch mua nhất định. Bạch kim là bậc cao nhất trong chương trình. Các thành viên ở hạng Bạch kim có thể nhận được khoản thanh toán 19,99 đô la vào tài khoản đầu tư MoneyLion của họ – nếu họ có thể đáp ứng các yêu cầu: sử dụng Thẻ ghi nợ MoneyLion Visa để thực hiện ít nhất 20 giao dịch mua (từ 10 đô la trở lên) mỗi tháng và đăng nhập vào ứng dụng mỗi ngày trong tháng.

Close