Những điều bạn cần biết về các khoản vay Fig (phần 1)

Fig là một công ty có trụ sở tại Houston bắt đầu hợp tác với chi nhánh Houston’s United Way. Công ty cho biết họ nhằm mục đích cung cấp một giải pháp thay thế tốt hơn cho các khoản vay ngắn hạn và giúp mọi người cải thiện tín dụng của họ.

Fig cung cấp hai loại cho vay tiêu dùng: một khoản vay cá nhân và một khoản vay xây dựng tín dụng. Cả hai loại khoản vay cho ba văn phòng tín dụng tiêu dùng lớn, có thể giúp bạn xây dựng tín dụng theo thời gian nếu bạn thực hiện thanh toán theo thỏa thuận.

Dưới đây là một số thông tin khác về các khoản vay Fig.

Cho vay xây dựng tín dụng

Các khoản vay cá nhân của Fig đề xuất cho các nhu cầu khẩn cấp – dao động từ 300 đô la đến 750 đô la với thời hạn cho vay từ 4 tháng đến 6 tháng. Fig cũng có thể giảm giá cho bạn nếu bạn trả nợ sớm.

Các khoản vay xây dựng tín dụng, giống như thẻ tín dụng có bảo đảm, có thể giúp bạn xây dựng tín dụng. Vì vậy, nếu bạn không có tín dụng hoặc tín dụng xấu, khoản vay xây dựng tín dụng có thể là một lựa chọn tốt. Với khoản vay xây dựng tín dụng Fig, bạn sẽ thanh toán vào tài khoản tiết kiệm trong một năm. Vào cuối năm, bạn sẽ nhận lại tất cả số tiền bạn đã trả vào tài khoản – còn được gọi là tiền gốc. Và miễn là bạn thực hiện thanh toán đúng hạn, bạn sẽ xây dựng lịch sử tín dụng của mình.

Mặc dù Fig cho biết họ sẽ không xem xét điểm tín dụng của bạn khi bạn nộp đơn, nhưng công ty sẽ phân tích các yếu tố khác như thu nhập và các khoản vay hiện có. Các khoản vay Fig chỉ có sẵn ở các bang sau: Florida, Illinois, Missouri, Ohio, Texas và Utah.

Những điều bạn cần biết về các khoản vay Fig
Close