Những điều bạn cần biết về các khoản vay Fig (phần 2)

Lãi suất cao

Nếu bạn vay một khoản vay cá nhân từ Fig, bạn sẽ phải giải quyết một mức APR cao trong ba chữ số. Các khoản vay của Fig rất đắt – và APR cao có thể khiến bạn rơi vào vòng xoáy nợ nần nếu bạn không có khả năng trả nợ. Trừ khi bạn có thể hoàn trả ngay lập tức, khoản vay Fig có thể làm tổn hại đến tài chính của bạn.

Phí thanh toán thẻ ghi nợ tiềm năng

Bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ để trả khoản vay Fig của mình. Nhưng nếu bạn đi theo tuyến đường này, bạn sẽ phải trả phí xử lý. Để tránh bị tính phí, bạn có thể thiết lập tính năng rút tiền tự động từ tài khoản ngân hàng của mình.

Không có phí trả chậm

Fig không tính khoản phí trả chậm nào đối với những khoản vay nói trên. Nhưng nếu bạn có một khoản thanh toán sắp quá hạn 30 ngày, khoản thanh toán đó sẽ đóng khoản vay của bạn và hoàn lại tiền gốc mà bạn đã trả, trừ đi bất kỳ khoản lãi nào còn nợ trên khoản thanh toán quá hạn của bạn. Điều đó cho phép Fig báo cáo khoản vay của bạn dưới dạng tài khoản đã đóng thay vì khoản nợ quá hạn.

Phí cho vay xây dựng tín dụng

Nếu bạn vay một khoản vay xây dựng tín dụng, bạn sẽ phải trả phí mở tài khoản một lần.

Làm thế nào để có được khoản vay từ Fig

Để đăng ký khoản vay Fig, bạn cần phải sống ở một trong sáu tiểu bang mà công ty tài chính này cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, bạn cần có tài khoản ngân hàng với lịch sử giao dịch ít nhất ba tháng, tiền gửi thu nhập ít nhất 1.400 đô la một tháng và số dư tài khoản dương tại thời điểm nộp đơn. Bạn cũng phải nhận được tiền lương của mình thông qua tiền gửi trực tiếp.

Bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ để trả khoản vay Fig của mình
Close