Trợ giúp cho các doanh nghiệp từ ngân hàng phát triển Hellenic

Các ngân hàng đã cung cấp khoản vay 3,6 tỷ euro cho các doanh nghiệp thông qua hai chương trình, Tài trợ kinh doanh và Quỹ bảo hành, cả hai đều do ngân hàng phát triển Hellenic (HDB) thiết kế.

Cụ thể, họ đã cung cấp 1,6 tỷ euro thông qua Tài trợ kinh doanh, trong số 1,8 tỷ euro hiện có và 2 tỷ euro thông qua Quỹ bảo hành, trong số 3,6 tỷ euro hiện có.

Tài trợ kinh doanh là chương trình đầu tiên được HDB đưa ra vào ngày 28 tháng 4, nhằm chống lại những tác động kinh tế của đại dịch, với hơn 100.000 hồ sơ vay vốn đã được nộp.

Mục tiêu ban đầu là 1,3 tỷ euro đã được tăng thêm bởi các quỹ do bộ phát triển cung cấp.

Trợ giúp cho các doanh nghiệp từ ngân hàng phát triển Hellenic

Quỹ bảo hành đã được ra mắt vào ngày 5 tháng 5 và dự kiến ​​sẽ được tăng thêm 1 tỷ Euro, sẽ tạo đòn bẩy cho khoản vay ngân hàng thêm 3,5 tỷ Euro. Vì vậy, tổng các khoản vay của công ty thông qua Quỹ bảo hành sẽ vượt quá 7 tỷ Euro.

Bảo lãnh của Nhà nước có thể lên đến 80% khoản vay, nhưng trung bình là từ 30% đến 40%, tùy thuộc vào loại hình và quy mô doanh nghiệp nhận khoản vay.

Hiện tại, có 500 triệu euro tiền nhà nước dành cho các khoản vay vốn lưu động cho các doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ và vừa với tổng số tiền vay là 1,5 tỷ euro và 500 triệu euro nữa cho các khoản vay cho các doanh nghiệp lớn với tổng số tiền là 2 tỷ euro.

Ngân hàng Phát triển Hellenic (HDB) sẽ phân bổ cho Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp Covid-19 – được thành lập với sự tham gia của các ngân hàng thương mại và hợp tác. Khoảng 1 tỷ euro để bảo lãnh khoản vay và lên đến 250 triệu euro để trợ cấp hoa hồng được trả bởi các công ty sẽ nhận được các khoản vay vốn lưu động được đảm bảo bằng 80% trong 5 năm.

Close